DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego, w szkole podstawowej realizowany jest wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego i roczny plan realizacji doradztwa zawodowego.  Na różnych przedmiotach nauczyciele rozmawiają z uczniami o zastosowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w przyszłym życiu, nie tylko zawodowym.

Wybór szkoły ponadpodstawowej, wiąże się z określeniem kierunku dalszego rozwoju.  Doradca zawodowy może towarzyszyć uczniowi w poszukiwaniu informacji o szkołach ponadpodstawowych w tym o szkołach ze specjalna ofertą edukacyjną. Zwróci uwagę na istotne informacje w opisie klas, którymi uczeń się interesuje. Wybierając typ szkoły należy wziąć pod uwagę nie tylko zainteresowania i uzyskiwane wyniki w nauce ale również stan zdrowia ucznia.

Zapraszamy uczniów i ich Rodziców do zapoznania się z ofertą szkół Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra na naszej stronie https://diakonia.pl/ w zakładce Edukacja oraz z ofertą wrocławskich szkół publicznych ponadpodstawowych, którą znajdziecie na  stronie www.edu.wroclaw.pl

Ważne informacje na temat rekrutacji przeczytacie na stronie www.doradcy-wroclaw.pl szczególnie polecamy zakładkę /Dla ucznia szkoły podstawowej/ i zakładkę/ Dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/.

Na konsultacje z doradca prosimy umawiać się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
irena.klaskala-zaczkiewicz@diakonia.pl
,
aleksandra.grobelna@diakonia.pl.

Opracowanie: Aleksandra Grobelna i Irena Zaczkiewicz-Kląskała