Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra przyjmuje kandydatów do klas 1-8 w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i innymi niepełnosprawnościami oraz w normie intelektualnej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła zapewnia między innymi:

 • profesjonalną i kompetentną kadrę pedagogiczną,
 • opiekę psychologiczno-pedagogiczną,
 • zajęcia rewalidacyjne: terapię pedagogiczną, logopedyczną, arteterapię, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, trening umiejętności społecznych, gimnastykę korekcyjną, muzykoterapię, biofeedback, terapię integracji sensorycznej,
 • bezpłatne kształcenie,
 • dla uczniów spoza Wrocławia bezpłatne zamieszkanie w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (internacie)- stołówka na miejscu, wyżywienie odpłatne,
 • bezpieczny teren, dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami,
 • bogatą, nowoczesną bazę dydaktyczną,
 • nauczanie w małych grupach i zespołach klasowych,
 • zajęcia świetlicowe.

Uczniowie mają do  dyspozycji:

 • salę do korekcji wad postawy i integracji sensorycznej,
 • salę gimnastyki korekcyjnej,
 • salę gimnastyczną,
 • nowoczesną pracownię komputerową,
 • dobrze wyposażone pracownie szkolne,
 • bogatą w księgozbiór bibliotekę (ok. 20 tys. woluminów),
 • stołówkę.

Kompleks szkolny jest położony na terenie pięknego parku  i przystosowany do potrzeb ludzi niepełnosprawnych (windy i podjazdy).


Notice: Undefined index: file in /home/users/cekiron/public_html/diakonia_new/wp-includes/media.php on line 1723

Rekrutacja

Aktualności

Zaproszenie na dzień otwartych drzwi

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

10 marca 2023
Zapraszamy na Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół i Placówek Fundacji Ewangelic ... » czytaj

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

14 grudnia 2021
Dnia 23.11.2021 r. nasze szkoły wzięły udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka or ... » czytaj
archiwum aktualności